Ngā korero a ngā tauira

Our student's stories

Ō mātou mōhiotanga

Featured research

Ngā kōrero me ngā kaupapa o te wā

He maimai aroha kia Dr Kihi Ngatai
He maimai aroha kia Dr Kihi Ngatai
Maimai aroha Dr Kihi Ngatai QSM
Published date : Mon, 02 August 2021 05:30 PM

He maimai aroha mō Tākuta Kihi Ngatai QSM

He maimai aroha kia Dr Hohepa Mason
Maimai aroha Dr Hohepa Mason
Published date : Mon, 26 July 2021 08:45 AM

He maimai aroha mō Tākuta Hohepa Mason

Outstanding Contribution to Radio recognised at NZ Radio Awards
Outstanding Contribution to Radio recognised at NZ Radio Awards
Published date : Fri, 09 July 2021 12:50 PM

Te Whare Wānanga o Awanuiārangi congratulates Kim Adamson, Lecturer at the NZ Radio Training School/Te Kura Pāpāho o te Motu – part of Awanuiārangi – for being recognised for his ‘Outstanding Contribution to Radio’ at the 2021 NZ Radio Awards.

View all news View all events