Kupu Whakataki

Tēnei te whakatau koa ake i ēnei kōrero mo ngā tono Karahipi ka pā ia ki roto i Te Whare Wānanga o Awanuiārangi. He kaupapa whakatiketike i nā whakatauki e tohu ana kia puta he āwhina ki te hunga ka whai i te mātauranga. Ka tika te kōrero e kī ana, “ma te huruhuru te manu ka rere.”

Introduction

Scholarships contribute towards recognising, encouraging, inspiring and supporting tauira to study at Te Whare Wānanga o Awanuiārangi. Scholarships are a way of providing monetary reward to successful applicants to assist tauira to achieve their desired goals, outcomes and qualifications.

Details of available scholarships to be released in September

Te Whare Wānanga o Awanuiārangi offers a range of scholarships open to those enrolling in full-time degree study. Applications are open at varying times during the year. Even if you have completed your enrolment for this year, you may be eligible for a scholarship in the future.
  • There were, for example, four scholarships offered by Te Whare Wānanga o Awanuiārangi for 2018 study.  The four scholarships for 2019 study were:
  • Awanuiārangi Scholarships
  • Master’s Thesis Scholarships
  • Doctoral Scholarships
  • ASB Hardship Scholarship

 

Details of scholarships available for 2020 study year will be released in September.

Scholarship information

Awanuiārangi Scholarships are administered by the Office of the Academic Registrar

Academic Regulations and Policies
Academic Registrar, Kim Allan