Te Pōkaitahi Reo Level 3

Te Pōkaitahi Reo (Rumaki, Reo Rua) (Te Kaupae 3)

This level 3 programme is intended for learners who understand and use te reo at an intermediate-level.  If you want to contribute positively to the development of te reo kia tika, kia rere, kia Māori, or have a personal and/or professional interest in te reo, then this programme is for you.

The aims of the programme is for you to use te reo:

 • Vocabulary and grammatical structures at an intermediate level as an expression of mana tangata
 • Māori at an intermediate level to show an understanding of their connections to the land and the environment, prominent places, people, histories and stories, as an expression of mana whenua
 • Māori at an intermediate level in selected contexts to develop a growing knowledge base of, and an emerging respect for te reo, as an expression of mana reo.
 • Māori at an intermediate level to achieve tasks and guide others in specified contexts as an expression of mana ao turoa.

 

View options in the Health and Corporate Sectors

Start Date
Dates
10 Feb 2020 to 28 Jun 2020
Duration
Duration
20 weeks
Commitment
Commitment
Evening classes twice per week, 5 weekend noho and online tutorials or Day classes
Applications Close
Applications close
1 Feb 2020
Campus Location
Locations
Tāmaki Makaurau, Whakatāne, Te Tai Tokerau, Kaikohe
Requirements
Requirements
Select link below
Pathway
Pathway to
Select link below
Fees
Fees
Fees free

REO301 Mana Tangata 3

Course Type:  Core

Description:  Mā tēnei pepa ka kawe i ngā kupu Māori, i ngā hanganga wetereo hoki ki tōna taumata o waenga mā roto atu i ngā mātāpono hei tohu i te mana tangata. Ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako ko:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo o te taumata o waenga.
 • Te mita o te reo o te taumata o waenga.
 • Ngā kōrero kōrero peha (kīwaha, whakataukī, whakatauākī, kīrehu).
 • Ngā mahi wetereo

REO302 Mana Whenua 3

Course Type: Core

Description:  Mā tēnei pepa ka kawe te tauira i te reo o te taumata o waenga mā te kōrero i ōna ake hononga ki te whenua, ki te taiao hoki, ki ngā wāhi, ki ngā tāngata, ki ngā tāhuhu kōrero, me ngā pūrākau rongonui o te rohe, hei whakaputanga i te mana whenua.

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo o te taumata o waenga.
 • Te mita o te reo o te taumata o waenga.
 • Ngā kōrero pūrākau o te hapū.
 • Ngā kōrero tohu whenua o te hapū.
 • Ngā tātai whakapapa ki te tīpuna rangatira o te hapū.

REO303 Mana Reo 3

Course Type: Core

Description:  Mā tēnei pepa ka kawe te tauira i te reo, ki tōna taumata o waenga, i roto i ētahi horopaki kua tohua, me te whakapakari i te mātauranga me te whakaaronui ki te mana o te reo hei tohu i te mana reo.  Ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako ko:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo o te taumata o waenga.
 • Te mita o te reo o te taumata o waenga.
 • Ngā kōrero mō ngā kaupapa huhua.
 • Ngā kōrero mō te horopaki o te marae me ngā mahi o te marae.

REO304 Mana Ao Tūroa 3

Course Type: Core

Description: Mā tēnei pepa ka kawe i te reo, ki tōna taumata o waenga, ki te whakatutuki i ētahi mahi me te ārahi i ētahi atu i ngā horopaki kua āta tohua mā roto atu i ngā mātāpono hei tohu i te mana ao tūroa.  Ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako ko:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo o waenga.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo.
 • Ngā tohutohu o te horopaki (whānau, mahi/kura, hapori).
 • Ngā kupu o te horopaki (whānau, mahi/kura, hapori).
 • Ngā rerenga o ia rā o ngā horopaki (whānau, mahi/kura, hapori).

Ngā korero a ngā tauira

Student voice

Tomo mai ki Awanuiārangi

Experience Awanuiārangi

Interested? Make an enquiry

We will email you an info pack

Fill out our form to receive an information pack about the programme