Te Pōkaitahi Reo Level 2

Te Pōkaitahi Reo (Rumaki, Reo Rua) (Te Kaupae 2)

This level 2 programme is for learners who have a basic understanding and ability in the use of te reo Māori and want to communicate with little support in familiar everyday contexts, and in Māori environments where they feel comfortable.

Learners will study the following:

 • Basic Māori vocabulary and grammatical structures
 • Be able to express basic connections to the land, environment and people of the area
 • Apply technical knowledge of foundation level reo Māori and develop respect for te reo Māori
Start Date
Dates
20 Jul to 06 Dec 2020
Duration
Duration
20 weeks
Commitment
Commitment
Day classes or Evening classes twice per week, 5 weekend noho and online tutorials
Applications Close
Applications close
1 Feb 2020 (semester 1) and 1 Jul 2020 (semester 2)
Campus Location
Locations
Kaikohe, Tāmaki Makaurau, Te Tai Tokerau, Whakatāne
Requirements
Requirements
Select link below
Pathway
Pathway to
Select link below
Fees
Fees
Fees free

REO201 Mana Tangata 2

Course Type:  Core

Description:  Mā tēnei pepa ka kawe i ngā kupu Māori, i ngā hanganga wetereo hoki ki tōna taumata ā-tumu mā roto atu i ngā mātāpono hei tohu i te mana tangata. Kua horopakia ēnei whakatairanga i ōna mōhiotanga o ōna tātai whakapapa ki tōna whānau. Ki te mōhio ngā tauira ki ēnei tātai whakapapa, ka pakari ake tōna huarahi akoako. Ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako ko:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te taumata-ā-tumu.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo
 • Ngā kōrero whakamōhio atu ko wai a wai.
 • Ngā tātai whakapapa ki ōna kaumātua, tīpuna me ōna tīpuna tuarua.

REO202 Mana Whenua 2

Course Type: Core

Description: Mā tēnei pepa, ka kawe i te reo o te taumata ā-tumu mā te kōrero i ōna ake hononga ki te whenua, ki te taiao hoki, ki ngā wāhi me ngā tāngata rongonui, hei whakaputanga i te mana whenua. E whai ake nei ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo taumata-ā-tumu.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo.
 • Ngā pūrākau.
 • Ngā kōrero mo tētahi tangata rongonui.
 • Tuakiritanga

REO203 Mana Reo 2

Course Type: Core

Description: Mā tēnei pepa, ka kawe i ngā whakanakotanga o te reo, ki tōna taumata ā-tumu, i roto i ētahi horopaki kua tohua, me te whakapakari i te whakaaronui ki te mana o te reo. Kua horopakia te reo mā te whakanakotanga o te reo, te reo o ia rā, te karakia me te waiata. E whai ake nei ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo taumata-ā-tumu.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo.
 • Ngā whakanakotanga o te reo (mā te reo o ia rā).
 • Te reo o ia rā (kupu tohutohu, 'kua, ka, kei te, i').
 • Ngā karakia o te taumata-ā-tumu.
 • Ngā waiata o te taumata-ā-tumu.

REO204 Mana Ao Tūroa 2

Course Type: Core

Description: Mā tēnei pepa ka kawe i te reo ki tōna taumata ā-tumu, ki te whakatutuki i ētahi mahi i ngā horopaki kua āta tohua mā roto atu i ngā mātāpono hei tohu i te mana ao tūroa. Kua horopakia ngā whakaaro o te ao kikokiko ki ngā mahi o ia rā, o ia rā ki roto i te whānau, te mahi/kura, me te hapori anō hoki. E whai ake nei ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo tūāpapa.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo.
 • Ngā tohutohu o te horopaki (whānau, mahi/kura, hapori).
 • Ngā kupu o te horopaki (whānau, mahi/kura, hapori).
 • Ngā rerenga o ia rā o ngā horopaki (whānau, mahi/kura, hapori).

Ngā korero a ngā tauira

Student voice

Tomo mai ki Awanuiārangi

Experience Awanuiārangi

Interested? Make an enquiry

We will email you an info pack

Fill out our form to receive an information pack about the programme