Te Pōkaitahi Reo Level 1

Te Pōkaitahi Reo (Rumaki, Reo Rua) (Te Kaupae 1)

This Level 1 programme will give you a basic understanding and awareness of te reo Māori to use among whānau, hapū, iwi and in the community and employmen

It provides a pathway to develop skills and knowledge to protect, maintain and enrich mātauranga taonga tuku iho for current and future generations.

Graduates can contribute to community and cultural roles through: 

 • Raising awareness of te reo Māori
 • Becoming dedicated and committed speakers of basic te reo in homes within whanau and communities
 • Support the use of te reo amongst whānau and hapū
Start Date
Dates
10 Feb to 28 Jun 2020
Duration
Duration
20 weeks
Commitment
Commitment
Day Classes or Evening classes twice per week, 5 weekend noho and online tutorials
Applications Close
Applications close
1 Feb 2020
Campus Location
Locations
Tāmaki Makaurau, Te Tai Tokerau, Whakatāne
Requirements
Requirements
Min 16 years old. Open entry
Pathway
Pathway to
Select link below
Fees
Fees
Fees free

REO101 Mana Tangata 1

Course Type: Core

Description: Mā tēnei pepa ka kawe ngā tauira i ngā kupu Māori, ngā hanganga wetereo hoki ki tōna taumata tūāpapa mā roto atu i ngā mātāpono hei tohu i te mana tangata. Kua horopakia i ōna mōhiotanga o ōna tātai whakapapa ki ōna mātua, ki ōna tungāne, tuahine, tuakana, teina, mātaamua, pōtiki, ki āna tamariki anō hoki. Ki te tau ngā tauira ki ēnei tātai whakapapa, ka noho ēnei kōrero hei tūāpapa mōna. E whai ake nei ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako:

 • Ngā oro o te reo Māori
 • Te rere o te taumata o te reo tūāpapa.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo
 • Ngā kōrero whakamōhio atu ko wai ā wai (mataamua, pōtiki).
 • Ngā tātai whakapapa ki ōna mātua, tungāne, tuahine, tuakana, teina, tamariki.

REO102 Mana Whenua 1

Course Type: Core

Description: Mā tēnei pepa, ka kawe te tauira i te reo tūāpapa hei kōrero i ōna ake hononga ki te whenua, ki te taiao hoki hei whakaputanga i te mana whenua. Kua horopakia ēnei tūmomo hononga ki te whenua, mā te pepeha o te tangata, ngā kōrero mihimihi tētahi ki tētahi, me ngā tikanga e pā ana ki aua hononga. E whai ake nei ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo tūāpapa.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo.
 • Ngā tātai whakapapa ki te whenua (Pepeha).
 • Ngā mihimihi ōpaki, ōkawa me ngā poroaki.
 • Tuakiritanga.

REO103 Mana Reo 1

Course Type: Core

Description: Mā tēnei pepa, ka kawe i ngā whakanakotanga o te reo, ki tōna taumata tūāpapa, i roto i ngā āhuatanga o ia rā, me te whai whakaaro nui ki te mana o te reo, hei tohu i te mana reo. Kua horopakia te reo mā te whakanakotanga o te reo, te reo o ia rā, te karakia me te waiata. E whai ake nei ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo tūāpapa.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo.
 • Ngā whakanakotanga o te reo (mā te waiata me te karakia).
 • Te reo o ia rā (mā te waiata me te karakia).
 • Ngā karakia o te taumata tūāpapa.
 • Ngā waiata o te taumata tūāpapa.

REO104 Mana Ao Tūroa 1

Course Type: Core

Description: Mā tēnei pepa ka kawe i te reo ki tōna taumata tūāpapa, ki te whakatutuki i ētahi mahi i ngā horopaki e taunga nei ia mā roto atu i ngā mātāpono hei tohu i te mana ao tūroa. Kua horopakia ngā whakaaro o te ao kikokiko ki ngā mahi o ia rā, o ia rā ki roto i te whānau, te mahi/kura, me te hapori anō hoki. E whai ake nei ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo tūāpapa.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo.
 • Ngā tohutohu o te horopaki (whānau, mahi/kura, hapori).
 • Ngā kupu o te horopaki (whānau, mahi/kura, hapori).
 • Ngā rerenga o ia rā o ngā horopaki (whānau, mahi/kura, hapori)

Ngā korero a ngā tauira

Student voice

Tomo mai ki Awanuiārangi

Experience Awanuiārangi

Interested? Make an enquiry

We will email you an info pack

Fill out our form to receive an information pack about the programme