Manaakitanga

Hapaihia te mana o te akonga, te manuhiri, te hapori, tetahi ki tetahi

Ma te manaaki e whakaatu a tatou kawenga kia whano i nga wa katoa i runga i te ngakaunui me te whakaiti, e mau tonu ai te wairua me te mana o nga ahuatanga o mua, o naianei, me nga ra e heke iho ana.

Kai roto i nga mahi tahi te wairua tauutuutu me te tono kia eke panuku te taumata whanonga, tetahi ki tetahi. E tautoko ana ma te hiki i te wairua me te mana o etahi e taea ai te hiki i o tatou ake wairua me te mana. Ma te kawe i te manaakitanga i roto i te aroha, te tika, me te pono, ka tu rangatira tatau i roto i te wairua ngakau mahaki me nga kaimahi, a tatou tauira, me o tatou hapori matauranga.

Manaakitanga acknowledges our responsibility to behave at all times with generosity and respect, and in a manner that is consistent with enhancing the wairua and mana of past, present and future.

It is grounded in working with and for each other in the spirit of reciprocity and demands a high standard of behaviour toward each other. We acknowledge that upholding the wairua and mana of others supports our own wairua and mana. We accept our responsibility to demonstrate manaakitanga through aroha, tika and pono, and to always act with dignity and in the spirit of generosity with staff, our students and our knowledge.

Manaakitanga Uara

Manaakitanga: through aroha, tika and pono