Skip Navigation LinksHome > Programmes > School of Undergraduate Studies > Te Pōkaitahi Reo (Rumaki, Reo Rua)(Te Kaupae 1)

Te Pōkaitahi Reo (Rumaki, Reo Rua)(Te Kaupae 1)

Te Pōkaitahi Reo (Rumaki, Reo Rua)(Te Kaupae 1)

Level of Study: 
01
PROGRAMME OVERVIEW

Graduates will have a basic understanding and awareness of te reo that can be used amongst whānau, hapū, iwi and community as well as in employment. This programme provdes a pathway to develop skills and knowledge to protect, maintain and enrich mātauranga taonga tuku iho for current and future generations.

Graduates can contribute to community and cultural roles through:

 • Raising awareness of te reo and becoming dedicated and committed speakers of basic te reo in homes within whanau and communities
 • Support the use of te reo amongst whānau and hapū

View eBooklet

COURSE DETAILS
Duration:
20 Weeks
Location/s: 
Tāmaki Makaurau, Te Tai Tokerau, Whakatāne
Start Date: 
11/02/2019
Finish Date: 
30/06/2019
Applications Close: 
28/01/2019
Intake Details :

Course Location: Whakatāne, Te Tai Tokerau
Class Details: Kura Pō

 

Course Location: Tāmaki Makaurau
Class Details: Kura Pō, Kura Awatea

Delivery Mode:
Mixed Mode
Total Fee for 2019:
NIL

N.B. For more information regarding fees, please see our fees page.

ENTRY REQUIREMENTS

Entry is open to applicants who meet the following requirements:

Minimum Age: 
16 years
Minimum Qualification/s: 

Open Entry

Additional Qualifications:
 1. Applicants will sit an assessment test to ensure correct level placement.

Note: an inability to answer any questions will not exclude an applicant from the programme. It will show that the applicant should be enrolled in level 1.

Further Study:

Graduates may pathway to:

 • Te Pōkaitahi Reo (Rumaki, Reo Rua) (Te Kaupae 2) [Ref: 3044]
 • Te Pōkaitahi Tikanga (Waka, Rongoā, Te Ara Nunumi, Mātauranga Māori, Māori Development, Rangahau) (Te Kaupae 2) [Ref: 3038]
Course Code: REO101
Course Type: Core
Course Title: Mana Tangata 1
Description:

Mā tēnei pepa ka kawe ngā tauira i ngā kupu Māori, ngā hanganga wetereo hoki ki tōna taumata tūāpapa mā roto atu i ngā mātāpono hei tohu i te mana tangata. Kua horopakia i ōna mōhiotanga o ōna tātai whakapapa ki ōna mātua, ki ōna tungāne, tuahine, tuakana, teina, mātaamua, pōtiki, ki āna tamariki anō hoki. Ki te tau ngā tauira ki ēnei tātai whakapapa, ka noho ēnei kōrero hei tūāpapa mōna. E whai ake nei ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te taumata o te reo tūāpapa.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo
 • Ngā kōrero whakamōhio atu ko wai ā wai (mataamua, pōtiki).
 • Ngā tātai whakapapa ki ōna mātua, tungāne, tuahine, tuakana, teina, tamariki.


Course Code: REO102
Course Type: Core
Course Title: Mana Whenua 1
Description:

Mā tēnei pepa, ka kawe te tauira i te reo tūāpapa hei kōrero i ōna ake hononga ki te whenua, ki te taiao hoki hei whakaputanga i te mana whenua. Kua horopakia ēnei tūmomo hononga ki te whenua, mā te pepeha o te tangata, ngā kōrero mihimihi tētahi ki tētahi, me ngā tikanga e pā ana ki aua hononga. E whai ake nei ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo tūāpapa.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo.
 • Ngā tātai whakapapa ki te whenua (Pepeha).
 • Ngā mihimihi ōpaki, ōkawa me ngā poroaki.
 • Tuakiritanga.


Course Code: REO103
Course Type: Core
Course Title: Mana Reo 1
Description:

Mā tēnei pepa, ka kawe i ngā whakanakotanga o te reo, ki tōna taumata tūāpapa, i roto i ngā āhuatanga o ia rā, me te whai whakaaro nui ki te mana o te reo, hei tohu i te mana reo. Kua horopakia te reo mā te whakanakotanga o te reo, te reo o ia rā, te karakia me te waiata. E whai ake nei ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo tūāpapa.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo.
 • Ngā whakanakotanga o te reo (mā te waiata me te karakia).
 • Te reo o ia rā (mā te waiata me te karakia).
 • Ngā karakia o te taumata tūāpapa.
 • Ngā waiata o te taumata tūāpapa.


Course Code: REO104
Course Type: Core
Course Title: Mana Ao Tūroa 1
Description:

Mā tēnei pepa ka kawe i te reo ki tōna taumata tūāpapa, ki te whakatutuki i ētahi mahi i ngā horopaki e taunga nei ia mā roto atu i ngā mātāpono hei tohu i te mana ao tūroa. Kua horopakia ngā whakaaro o te ao kikokiko ki ngā mahi o ia rā, o ia rā ki roto i te whānau, te mahi/kura, me te hapori anō hoki. E whai ake nei ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo tūāpapa.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo.
 • Ngā tohutohu o te horopaki (whānau, mahi/kura, hapori).
 • Ngā kupu o te horopaki (whānau, mahi/kura, hapori).
 • Ngā rerenga o ia rā o ngā horopaki (whānau, mahi/kura, hapori)