Skip Navigation LinksHome > Programmes > School of Undergraduate Studies > Te Pōkaitahi Reo (Rumaki) (Te Kaupae 5)

Te Pōkaitahi Reo (Rumaki)(Te Kaupae 5)

Te Pōkaitahi Reo (Rumaki) (Te Kaupae 5)

Level of Study: 
05
button for easy access to
information about this qualification
PROGRAMME OVERVIEW

This qualification is intended for emerging speakers of te reo who have an advanced understanding, and ability in the use of, te reo kia tika, kia rere, kia Māori.

Graduates will be able to communicate independently in te reo and express ideas and theories in a wide range of familiar and some less familiar situations with fluency and flexibility. In addition to the acquisition of the language, graduates will have developed technical knowledge in te reo.

Learners will study the following:

 • Use Māori vocabulary and grammar at an advanced level
 • Able to express connections to the land, environment and people of the area at an advanced level
 • Apply technical knowledge of advanced intemediate level reo Māori and develop a growing knowledge of and respect for te reo Māori.
COURSE DETAILS
Duration:
20 Weeks
Location/s: 
Tāmaki Makaurau, Te Tai Tokerau, Whakatāne
Start Date: 
Information Below
Intake Details :

Semester One Intake

Start Date: 11/02/2019
Finish Date: 30/06/2019
Applications close: 28/01/2019

Course Location: Whakatāne, Te Tai Tokerau
Class Details: Kura Pō

Course Location: Tāmaki Makaurau
Class Details: Kura Pō, Kura Awatea

 

Semester Two Intake

Start Date: 15/07/2019
Finish Date: 01/12/2019
Applications close: 23/06/2019

Course Location: Tāmaki Makaurau, Te Tai Tokerau
Class Details: Kura Pō


 

Delivery Mode:
Mixed Mode
Total Fee for 2019:
NIL

N.B. For more information regarding fees, please see our fees page.

ENTRY REQUIREMENTS

Entry is open to applicants who meet the following requirements:

Minimum Age: 
16 years
Minimum Qualification/s: 

60 credits in Te Reo Māori at level 4 or established equivalency

Additional Qualifications:

Applicants will sit an assessment test to ensure correct level placement.

Note: an inability to answer the questions will not exclude an applicant from the programme, it will only be used to ensure a correct level placement.

Special Entry Requirements:

Meet the English Proficiency Outcomes as stated below in accordance with the NZQF Programme Approval and Accreditation Rules 2013 if ones first language is not English or who come from a country where the language of instruction is not English and are enrolling as a permanent resident

 • IELTS test – Academic score of 5.5 with no band score lower than 5   
 • TOEFL Paper-based test (pBT) – Score of 550 (with an essay score of 5 TWE)   
 • TOEFL Internet-based test (iBT) – Score of 60 (with a writing score of 20)   
 • University of Cambridge ESOL examinations – FCE, or FCE for schools, or CAE, or CPE with a score of 169. No less than 162 in each skill  
 • NZCEL – Level 4 with the Academic endorsement   
 • Pearson Test of English (Academic) – PToE (Academic) score of 50   
 • City & Guilds IESOL – B2 Communicator with a score of 66   
Further Study:

Graduates may pathway to:

 • Te Pōkaitahi Reo (Rumaki)(Te Kaupae 6)
 • Te Pōkairua Reo Māori (Rumaki)(Te Kaupae 6)
 • Te Pōkairua Tikanga (Waka, Rongoā, Te Ara Nunumi, Mātauranga Māori, Māori Development, Rangahau) (Te Kaupae 6)
 • Te Tohu Taurapa (Te Kaupae 6)
 • Rumakihia Te Taiao (Kaupae 6)
 • ManuTaiko  - Hokā Rangi (Level 6) [Ref:2427]

Course Code: REO501
Course Type: Core
Course Title: Mana Tangata 5
Description:

Mā tēnei pepa ka whakamahi i ngā kupu, i ngā hanganga wetereo me ngā pūkenga rehe ki tōna taumata tiketike i te whānuitanga o ngā horopaki e taunga nei te tauira, o ngā horopaki hoki e tauhou ana ki a ia mā roto atu i ngā mātāpono hei tohu i te mana tangata. Ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako ko:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo o te taumata tiketike i te whānuitanga o ngā horopaki.
 • Te mita o te reo.
 • Te whakamahi me te taki i ngā rerenga kōrero i roto i tētahi kōrero tene.  
 • Ngā mahi hanganga wetereo.
 • Te ruku whakaaro me ngā pūkenga rehe.


Course Code: REO502
Course Type: Core
Course Title: Mana Whenua 5
Description:

Mā tēnei pepa ka kawe i te teiteitanga o te reo me ngā kīanga, i ōna wā e tika ana, kia pai ai te whakaatu i te whānui o te mōhio ki ōna hononga ki te whenua me te taiao, ki ngā wāhi, ki ngā tāngata, ki ngā tāhuhu kōrero me ngā pūrākau rongonui, tae atu ki ngā pēpeha me ngā kīwaha o te rohe i te whānuitanga o ngā horopaki e taunga nei te tauira, o ngā horopaki hoki e tauhou ana ki a ia, hei whakaputanga i te mana whenua.  Ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako ko:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te teiteitanga o te reo.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā kōrero pūrākau, pepeha, kīwaha, kīanga rongonui o te horopaki.
 • Ngā tātai whakapapa o te iwi me ngā hononga o te iwi ki te whenua me te taiao.


Course Code: REO503
Course Type: Core
Course Title: Mana Reo 5
Description:

Mā tēnei pepa ka whakamahi i ngā pūkenga rehe ki tōna taumata tiketike, kia pai ai tana tū takitahi ki te whakawhiti kōrero me te whakamahi i te reo kia auaha ai i ngā horopaki e taunga nei ia, i ētahi horopaki hoki kāore e pērā rawa ana tana taunga, ā, ki te whakatairanga anō hoki i te whakamahinga me te whanaketanga o te reo ma roto atu i tana whakaaronui ki te mana o te reo, hei tohu i te mana reo.  Ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako ko:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo o te taumata tiketike.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā pūkenga rehe ki tōna taumata tiketike (o ngā horopaki kua tohua).
 • Ngā whakatairanga, te whakamahinga me te whanaketanga o te reo.


Course Code: REO504
Course Type: Core
Course Title: Mana Ao Tūroa 5
Description:

Mā tēnei pepa ka whai i ngā tikanga e pai ai tana ārahi i ngā mahi i ngā horopaki e taunga nei ia, i ētahi horopaki hoki kāore e pērā rawa ana tana taunga mā roto atu i ngā mātāpono hei tohu i te mana ao tūroa. Ko ngā kaupapa ako o tēnei kōwae ako ko:

 • Ngā oro o te reo Māori.
 • Te rere o te reo tiketike.
 • Te mita o te reo.
 • Ngā tikanga o te reo.
 • Ngā tikanga o te ao tūroa nei.
 • Ngā mahi ārahi i ngā horopaki rerekē (whānau, mahi/kura, hapori).
 • Ngā kupu o te horopaki (whānau, mahi/kura, hapori).
 • Ngā rerenga o ia rā o ngā horopaki (whānau, mahi/kura, hapori).